I år ønsker Det lokale eltilsyn i Vevig AS å kun kontrollere internkontrollrutinene på ditt gårdsbruk istedet for og reise ut på anleggskontroll. Kontrollen går ut på at du svarer på spørsmål i dette skjemaet.

Kundenavn: *
Anleggsadresse: *
Telefonnummer: *
E-post: *
Rapportnummer:
Ønsker du elektronisk saksgang via E-post? *
Hva slags dyrehold har du på gårdsbruket?

(om du har flere slag kan du angi hovedvirksomheten) *
Gjør du en egenkontroll av det elektriske anlegget som blir dokumentert med f.eks. en sjekkliste? *
får du utført faglig kontroll av det elektriske anlegget minimum hvert 3.år? *