Avtale elsikkerhetskontroll
Kundenavn: *
E-post: *
Mobil: *
Anleggsnummer:
Anleggsadresse: *
Postnr: *
Ønsket tidsrom for kontroll:
- Ekempel:
Uke 26 + fredag uke 27 + mandag uke 30 etter kl 12.00
(Vi gjør oppmerksom på at kontroller utføres kun innenfor normal arbeidstid)

Du bli kontaktet noen dager i forveien for avtale om tidspunkt. *
Kommentar/Beskjed

Vevig AS, Strandgata 39, 2640 Vinstra
For spørsmål, kontakt oss på e-post eller tlf. 61 29 46 80