Kompensasjon høye strømpriser

I utgangspunktet skal alle som har krav på kompensasjon få dette automatisk. Kompensasjonsbeløpet er spesifisert på fakturaen for nettleie som du har mottatt. Det kan være feil i vårt datagrunnlag, som gjør at enkelte ikke får kompensasjonen de har krav på.

Om du mener du har krav på kompensasjon for høye strømpriser, og ikke har fått det, vennligst fyll ut skjemaet under. Om vi trenger mer informasjon, vil en saksbehandler ta kontakt med deg.
Du vil få tilbakemelding på e-post når vi har behandlet saken din.

Kompensasjonsordningen gjelder kun for husholdninger. Hytter og næringsanlegg er ikke omfattet av ordningen.

Kundenavn: *
Mobil: *
E-postadresse: *
Anleggsadresse:
(adressen det søkes kompensasjon for) *
Postnummer: *
Blir anlegget brukt til husholdning: *
Gjelder henvendelsen borettslag eller boligsameier? *
Her kan du laste opp dokumentasjon du mener kan være relevant for oss, når vi skal behandle saken din:
Kommentar: