MålepunktID (EAN-nummer, oppført på faktura og Min Side) 18 siffer *
Målernummer 16 siffer (oppført på faktura og Min Side) *
Adresse målepunkt *
Postnummer *
HAN-port på strømmåler *
Kundens navn *
Epost *
Mobil *
Kommentar til bestillingen